<< หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์


  • ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าเยี่ยมชม บูธ opensource และสอบทักษะคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ซึ่งจัดโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


 ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าเยี่ยมชม บูธ opensource และสอบทักษะคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ซึ่งจัดโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ณ อาคาร 6 ในวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

วันที่  :  15 ต.ค. 2556
เวลา : 11:33:09
 
 
Copyright ©2008,Learning Centre : LC,Prince of Songkla University, Phuket Campus .