<< หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์


  ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการ หนังสือทำมือ (Handmade Books Project)


·       ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการ หนังสือทำมือ (Handmade Books Project) จัดโดยงานห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ ณ โถงชั้น 1 ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในแต่ละวัน แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เวลา 10.30 น. 11.30 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.30 น. 14.30 น.

วันที่  :  15 ต.ค. 2556
เวลา : 11:27:23
 
 
Copyright ©2008,Learning Centre : LC,Prince of Songkla University, Phuket Campus .