<< หน้าแรก


โครงการอบรม การใช้งานเเละดูเเลคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้ จัดโครงการอบรม "การใช้งานเเละดูเเลคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" ให้เแก่บุคลากรในม.อ.ภูเก็ต ในวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต   Note:: Best view on Google Chrome & Mozilla Firefox.

Copyright ©2008,Learning Centre : LC,Prince of Songkla University, Phuket Campus .