หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างการบริหาร
หน่วยงานภายใน
งานห้องสมุด
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานโสตทัศนูปกรณ์
บริการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
บุคลากร
ติดต่อเรา
คำถามที่ถามบ่อย
จัดการข้อมูลระบบ
 
 
 
 
 
 

ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Centre : LC)

ที่อยู่    :    อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
                80 หมู่ 1 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

อีเมล์    :    lc@phuket.psu.ac.th

เว็บไซต์    :    www.lc.phuket.psu.ac.th


Contact us form
ชื่อ - นามสกุล : *
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์ :
อีเมล์ : *
ข้อความ :

หมายเหตุ : เครื่องหมาย * แสดงว่าจำเป็นต้องกรอกข้อมูลตรงส่วนนี้ กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
เพื่อการติดต่อกลับไปยังท่าน

 
Top   
 
Copyright ©2008,Learning Centre : LC,Prince of Songkla University, Phuket Campus .